Digitaal gemeenteleven via kerkSPOT

De Marekerkgemeente maakt sinds enige tijd gebruik van kerkSPOT als programma waarop de website draait én als digitaal ledenplatform. In dit interview legt Wiebe Glastra, diaken van de Marekerk en webbeheerder van www.marekerk.nl, uit hoe en waarom de Marekerk kerkSPOT gebruikt.

Waarom heeft de Marekerk gekozen voor kerkSPOT
Als kerkenraad hadden we het verlangen naar meer onderling contact binnen de gemeente. We wilden daarom met een app beginnen. We kwamen uiteindelijk uit bij kerkSPOT. Toen kwam corona. Fysiek collecteren werd onmogelijk en we moesten kerkbezoekers registreren. Het kwam allemaal op hetzelfde moment samen. Vanwege die timing moesten we sneller actie ondernemen. Momenteel onderzoeken we of we voor de collectes en de registratie van kerkbezoekers kunen overstappen naar de modules die kerkSPOT daarvoor biedt. Dat zou misschien ook een mooi moment zijn om dit breder uit te rollen binnen de hele Protestantse Gemeente Leiden.

Wat zijn de mogelijkheden?
Het zijn er teveel om op te noemen. We gebruiken ook erg veel en hebben alle modules van kerkSPOT meteen maar aangeschaft. Je kunt de website ermee bouwen. Er is een programma voor ledenadministratie (management). En er bestaat een module voor de onderlinge verbondenheid (connect). kerkSPOT heeft ook een te downloaden mobiel app: Mijn Gemeente.

Leden kunnen zo digitaal aan informatie komen?
Ja, iedereen kan zijn eigen account aanmaken. Daar staat of valt het succes mee. kerkSPOT biedt een openbaar en besloten gedeelte van de website. Als je niet bent ingelogd is de informatie die je ziet beperkter dan wanneer je wel bent ingelogd. In het besloten gedeelte kunnen leden bijvoorbeeld het bijbelstudiemateriaal downloaden, maar je kunt ook een chatroom per kring inrichten. Inmiddels hebben 336 mensen zich geregistreerd.

Waar gebruiken Marekerkers kerkSPOT in de praktijk nog meer voor?
Als je inlogt zie je het gemeenteprikbord waarop mededelingen te zien zijn. Ook zijn er een nieuwsrubriek en verschillende agenda's met onder andere de diensten en collecte-informatie. Zo word je op allerlei manieren geïnformeerd. Er is een vacaturemogelijkheid en een fotogalerij voor foto's van activiteiten. We gebruiken kerkSPOT daarnaast om de weekbrief, de meeleefmail en de Mare48 (kerkblad van de Marekerk) persoonlijk te sturen naar mensen die zich hebben geregistreerd. Dat loopt allemaal gesmeerd! Ook hebben we allerlei chatrooms voor leden ingericht.

Je kunt met elkaar chatten?
Ja, de muziekgroep communiceert zo bijvoorbeeld uitvoerig met elkaar om jeugd- en alphadiensten voor te bereiden. Ze kunnen er ook documenten met elkaar te delen. Het is heel praktisch. Ook hebben we het Marecafé in het leven geroepen. Daar zijn verschillende chatrooms ingericht, net zoals in een café verschillende groepjes met elkaar staan te kletsen. Met het chatten is het zo dat wat je erin stopt je er ook uitkrijgt. Nu stoppen nog niet zoveel mensen er wat in, maar dat komt misschien ook doordat de gemeente een uitgebreide Whatsapp-groep heeft.

Kunnen leden ook informatie over elkaar opzoeken?
Dat is het leuke van de mobiel app: als iemand zich heeft geregistreerd met mailadres, adres en telefoonnummer, kan je hem of haar zelfs opzoeken als je onderweg bent. Je klikt op het adres en krijgt een routebeschrijving via Google Maps. Je kan op het telefoonnummer klikken als je wilt bellen omdat je te laat bent, en je kan die persoon mailen als je je afspraak wilt voorbereiden.

Het doel was het bevorderen van de communicatie. Helpt kerkSPOT daarbij?
Vooraf heb ik al gezegd: we zullen één tot twee jaar nodig hebben om dit te implementeren en geaccepteerd te krijgen. Ik heb er veel effort in gestoken, maar het heeft nog steeds tijd nodig. Je moet mensen meenemen. We zijn niet allemaal zo digitaal ingesteld, al heeft de coronaperiode daarbij wel geholpen. In het nieuwe seizoen gaan we denk ik een grote slag slaan, bijvoorbeeld door het bijbelkringmateriaal via de website beschikbaar te stellen.

Zou je andere kerken het gebruik van kerkSPOT aanbevelen?
Ik ben erg blij met kerkSPOT. En niet alleen ik, ook de kerkenraad heeft het omarmd. Het is een soort diaconaal project geworden, ook omdat je vanuit pastoraal oogpunt mensen met elkaar probeert te connecten. Ik zou het echt aanbevelen. Het systeem is eenvoudig en solide, en werkt qua techniek, betrouwbaarheid, beveiliging en onderhoud van de website heel goed. Voor de Protestantse kerk Leiden is het ook interessant dat het systeem bij uitstek evenementen en activiteiten kan ondersteunen, bijvoorbeeld de inschrijving van een cursus of de ticketverkoop bij een concert. Als je voor kerkSPOT kiest moet je wel een kartrekker hebben. Het gaat niet vanzelf. Wij doen het dan ook met een heel team vrijwilligers.

Benieuwd geworden naar de Marekerk in Leiden, hun website is te bezoeken op https://www.marekerk.nl/

Bronvermelding: 
Leids Kerkblad, 31e jaargang, nummer 6, september 2021.

Origineel downloaden

« Bekijk alle blogs

 

Aanbevelingen