Interview met Eduard

“Het is belangrijk dat we als kerk onze zaken goed op orde hebben, ook op digitaal gebied. We liggen als bruid van Christus onder de loep van de wereld en zijn met alles wat we doen een ambassadeur van de Allerhoogste. Sterker nog, voor veel mensen zijn wij de enige Bijbel die ze ooit gelezen hebben”, stelt Eduard Wustenveld. Dit jaar bestaat zijn initiatief kerkSPOT tien jaar. “Tegenwoordig mogen we met een klein team zo’n tweehonderd kerken ondersteunen in hun dagelijkse werk”, zo vertelt hij in gesprek met Cvandaag.

Het viel je op dat veel kerken moeite hadden met het fenomeen "online" en met hoe zaken technisch ingericht moesten worden. Kun je ter illustratie vertellen hoe je kerken zag worstelen?
“Toen ik met kerkSPOT begon had ik vanuit m’n rol bij Teen Challenge contact met veel kerken”, maakt Wustenveld duidelijk. “Binnen die kerken zag ik dat een vrijwilliger een mooie oplossing neerzette die werkte maar tegelijkertijd volledig op zijn of haar schouders rustte. Hierdoor kon zo’n gemeente in de toekomst in de problemen komen als deze vrijwilliger stopte. Vaak was er geen sprake van een goede kennisoverdracht waardoor de gemeente vastliep of het wiel opnieuw moest uitvinden.

Dat vond ik verschrikkelijk om te zien. Ik was altijd al conceptontwikkelaar en was al een tijd op zoek naar een manier om mijn talent te kunnen inzetten voor Gods Koninkrijk. Simpelweg wou ik zijn waar Jezus was. Ik merkte dat Gods liefde me trok om op de bres te springen voor deze gemeenten en die liefde heeft gemaakt dat ik alles losliet en ben gaan bouwen in het vertrouwen dat God zou voorzien.
 

"Iedereen in de gemeente ontving een kopie van de ledenadministratie,
waardoor data ging rondslingeren en je snel te maken had met een datalek."


Ik ben dankbaar dat God me toen dat geloof gegeven heeft. Want het werkt! Wanneer nu een vrijwilliger ermee ophoudt kunnen we als platform een nieuw team te trainen zodat de gemeente niet vastloopt en verder kan met de dingen die God voor hen heeft liggen. En nu zijn we ineens tien jaar verder, een jaar waarin we vieren dat Gods belofte standhoudt, vrucht draagt en verschil maakt!”

Je vindt het belangrijk ‘dat we als kerk onze zaken goed op orde hebben, helemaal met het oog op privacy en veiligheid’. Wat bedoel je hiermee en wat gaat er op dat gebied nog wel eens mis?
“Ik zag regelmatig dat ledenadministratie via Excel werd bijgehouden. Iedereen in de gemeente ontving een kopie, waardoor data ging rondslingeren en je snel te maken had met een datalek. Daarnaast betekent het hebben lokale kopieën dat het onmogelijk is om op een juiste manier aan de AVG te houden.

Nu is een kerk vaak niet toegerust om alles uit te zoeken op het vlak van privacy en veiligheid en werd ons door veel aangesloten kerken gevraagd of wij dat op ons wilden. Dit hebben we gedaan wat geleid heeft tot een van de meest uitgebreide Church Management systemen van Nederland.

Wij als gemeente zijn ambassadeurs van God waardoor Gods heilige naam geassocieerd wordt met wie we zijn en wat we doen. Voor veel mensen zijn we eigenlijk de enige Bijbel die ze ooit lezen. Daarnaast liggen we onder het vergrootglas van een wereld die in toenemende vijandschap met God leeft. Hierdoor ligt er een bepaalde verantwoordelijkheid op onze schouders. Dit kunnen we natuurlijk alleen maar dragen door de kracht van Gods Geest, maar daarbinnen hebben we ook een stuk rentmeesterschap waar we verantwoording over af te leggen hebben.

Het is mijn verlangen om dingen goed voor elkaar te hebben ten eerste omdat we net als een herder de Zijnen willen beschermen. Maar daarnaast vind ik het belangrijk omdat we God ermee eren."
 

“Als een kerk gaat digitaliseren wordt er vaak niet gekeken naar het grote plaatje.”


Op welke manier bevorderen jullie als kerkSPOT onderlinge verbondenheid binnen kerkelijke gemeenten?
“Binnen kerkSPOT kan iedereen binnen zijn of haar eigen groepen gedachten met elkaar delen zoals je eerder ook kon via bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook. Maar daarnaast kun je ook eenvoudig documenten delen, takenlijsten en roosters inzien, herinneringen krijgen, agenda bekijken, de laatste preek en nog veel meer. Doordat alles centraal staat opgeslagen kan iedereen razendsnel bij alle kerkelijke stukken en conversaties, zowel via een webbrowser als via een handige app.

kerkSPOT is een groot, geïntegreerd platform wat het beheer een stuk eenvoudiger maakt dan allemaal losse kanalen. Voorheen had je als gemeente een website, een ledenlijst en rooster in Excel of in het beste geval een apart CRM, een nieuwsbrieftool, social media en misschien nog een losse kerkapp die met een beetje geluk eenmaal per dag gesynchroniseerd werd met je CRM.

Los van de oplopende kosten betekende dit in de praktijk dat als je iemand toevoegde aan de gemeenschap of als er een rol veranderde, dat alles bijgewerkt moest worden. Hierbij werd soms wel eens iets over het hoofd gezien waardoor iemand geen toegang had, of erger nog iemand bleef toegang bleef houden. Beide zijn niet goed de onderlinge verbondenheid.

Doordat kerkSPOT een groot kerkelijk 'ERP systeem' is heb je dit probleem niet meer en kan de gemeente tegen minimale kosten maximaal impact maken zowel binnen als buiten de kerk.”

Wat is een veelvoorkomend en onderschat probleem bij kerken, als het gaat om hun communicatie, administratie of software?
“Als een kerk gaat digitaliseren wordt er vaak niet gekeken naar het grote plaatje”, merkt Wustenveld op. “Waarschijnlijk doordat een werkgroep vaak maar één of twee opdrachten krijgt en niet meer bevoegdheden dan dat. Zo’n werkgroep zoekt alleen naar een oplossing van die specifieke vraag. Terwijl de gemeente misschien wel tegen meer zaken aanloopt die met een goed Church Management systeem opgelost kunnen worden.
 

"Een aantal mannen werd in Handelingen aangewezen om die praktische taken op zich te nemen.
Zo zie ik de rol van kerkSPOT."


Gelukkig komen tijdens gesprekken de echte knelpunten vaak wel naar voren zodat we vanuit kerkSPOT heel gericht kunnen meehelpen om de gemeente te bouwen. Dat is uiteindelijk onze missie, de gemeente dusdanig toerusten zodat er meer tijd ontstaat voor de dingen waartoe ze geroepen is.”

Voor sommigen kan jullie werk voelen als ondergeschikt, ten opzichte van het geestelijk werk dat predikanten, evangelisten en pastoraal werkers verrichten. Kun je uitleggen waarom het werk van kerkSPOT alles te maken heeft met de verspreiding van het evangelie? 
“In Exodus 17 lees je over een situatie waarin het volk van God na een lange tocht aankwam in Refidim. Dit zou een plek van rust moeten zijn maar ze werden aangevallen. Mozes beval een groepje mannen om ten strijde te trekken en hijzelf zou op de berg gaan staan met de staf van God. Zolang Mozes zijn arm uitgestrekt hield naar God was Israël de sterkste partij, maar zodra zijn arm naar beneden ging was Amalek sterker. Het werk van Mozes, zijn handen uitgestrekt houden naar God, was superbelangrijk. Op de momenten dat het niet meer ging hielpen Aäron en Chur zijn armen te ondersteunen.

Ditzelfde lees je in Handelingen, door de groei van de kerk kregen de apostelen het vreselijk druk met praktische zaken waardoor ze nauwelijks meer tijd hadden om het goede nieuws te verkondigen. Daarom werd een aantal mannen aangewezen die goed bekenstonden en vervuld waren met de Heilige Geest om die praktische taken op zich te nemen zodat de apostelen vrijgezet konden worden voor hun roeping.

Zo zie ik de rol van kerkSPOT. De gemeente heeft een Grote opdracht in een verwarde wereld. Zolang de gemeente haar handen uit blijft strekken naar God, alles van Hem verwachten en doen wat Hij vraagt, zal de gemeente de wereld kunnen geven wat ze nodig heeft: Goed nieuws, hoop, liefde, leven en overvloed van Jezus Christus.
 

"Ik geloof dat God kerkSPOT aan de lokale gemeente gegeven heeft
om bepaalde praktische werken een stuk eenvoudiger te maken."


Ondertussen kan ze afgeleid worden door allerlei praktische dingen die veel tijd roven waardoor het risico ontstaat dat hun gemeenschap met God en het uitvoeren van hun taak verwaarloosd wordt. En juist onze tijd met God is superbelangrijk, omdat je daar de kracht, de richting en de visie krijgt om effectief te kunnen handelen.

Als de apostelen niet praktisch ondersteund werden, zoals Mozes’ armen ondersteund werden, had de geschiedenis er wel eens heel anders uit kunnen zien. Ongetwijfeld had God alsnog manieren gevonden om Zijn plannen uit te voeren, immers is het voor Hem mogelijk om rotsen het evangelie te laten spreken als iedereen zijn mond houdt. Maar God houdt ervan om het samen met ons te doen, in liefde en eenheid. Net zoals een vader het fantastisch vindt om samen met zijn kind lekker de tuin te schoffelen, hoewel hij het heel goed alleen kan.

Ik geloof dat God kerkSPOT aan de lokale gemeente gegeven heeft om bepaalde praktische werken een stuk eenvoudiger te maken. We zijn er ter ondersteuning zodat de gemeente zich meer kan richten op de dingen waartoe zij geroepen is. Zo functioneren wij als één lichaam tot eer van God en tot zegen van de mens.”

 


Zoals gepubliceerd op Cvandaag
21 augustus 2023

« Bekijk alle blogs

 

Aanbevelingen