Aanbevelingen

kerkSPOT wordt onder andere aanbevolen door

Rafael Amersfoort

Joey en Leanne

GODcentre

Jaco en Joelle

Zendingsgemeente Menorah Apeldoorn

Wiebe Glastra

Diaken en Webbeheerder Marekerk Leiden

Coen de Heer

Projectleider Baptisten Dordrecht

Jan Kees Hage

ICT Coördinator GKV Diamant Gemeente Barendrecht

Marcel uit de Bosch

Webteam NGK Zeewolde

Herman Pol

Coordinator Support / ICT Mozaiek0318

EG Ten Boer

Anton de Boer

Oudste VEG de Morgenster

John Bosker

Eindverantwoordelijk Media & ICT Waardevol Leven Gemeente

Deborah Venema

De Ark Langedijk

Gerard van Houwelingen

Lodewijk van Weerden

(oud-) voorganger Waardevol Leven Gemeente

Nicolas Pouyet

(oud-) Voorganger EG Roosendaal

Peter Sleebos

(oud-) Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Stephan Barendse

Directeur Teen Challenge Nederland

Bert van der Veen

Webmaster Ontmoetingskerk Eefde

Chris Green

Landelijk coördinator jongerenwerk "the Gate"