Aanbevelingen

kerkSPOT wordt onder andere aanbevolen door

Rafael Amersfoort
Joey en Leanne
GODcentre
Jaco en Joelle
Zendingsgemeente Menorah Apeldoorn
Wiebe Glastra
Diaken en Webbeheerder Marekerk Leiden
Coen de Heer
Projectleider Baptisten Dordrecht
Jan Kees Hage
ICT Coördinator GKV Diamant Gemeente Barendrecht
Marcel uit de Bosch
Webteam NGK Zeewolde
Herman Pol
Coordinator Support / ICT Mozaiek0318
EG Ten Boer
Anton de Boer
Oudste VEG de Morgenster
John Bosker
Eindverantwoordelijk Media & ICT Waardevol Leven Gemeente
Deborah Venema
De Ark Langedijk
Gerard van Houwelingen
Lodewijk van Weerden
(oud-) voorganger Waardevol Leven Gemeente
Nicolas Pouyet
(oud-) Voorganger EG Roosendaal
Peter Sleebos
(oud-) Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Stephan Barendse
Directeur Teen Challenge Nederland
Bert van der Veen
Webmaster Ontmoetingskerk Eefde
Chris Green
Landelijk coördinator jongerenwerk "the Gate"