Privacywetgeving en kerken

Is de nieuwe privacywetgeving ook van toepassing op kerken?

Binnenkort wordt de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR) daadwerkelijk gehandhaafd. De wet is in mei 2016 van kracht gegaan, maar vanwege de implementatieperiode is handhaving hierop twee jaar uitgesteld. 25 mei 2018 wordt iedere organisatie geacht de wet na te leven. Dit is belangrijk voor kerken aangezien deze naast persoonsgegevens ook veel bijzondere persoonsgegevens bewaren. Dit houdt in dat er mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden. Onder bijzondere persoonsgegevens vallen onder andere religie, medische gegevens en etniciteit. Ook gelden er speciale regels voor minderjarigen. Veel van deze zaken komen binnen een kerkgenootschap aan bod.

Een kerk is een vereniging die bestaat uit leden. De vereniging mag onder voorwaarden gegevens van de leden verstrekken aan andere leden. Voor het verstrekken van gegevens buiten de kerk mag dit alleen wanneer er een wettelijke basis voor bestaat. Leden, of wettelijke verzorgers van leden indien minderjarig, hebben het recht alle gegevens over zichzelf in te zien, te laten verwijderen of over te zetten naar een andere organisatie. Deze rechten van betrokkenen zullen in een proces moeten worden vastgelegd.

Publicatie op het internet is toegestaan wanneer de persoonsgegevens alleen voor de leden benaderbaar zijn en bijvoorbeeld worden afgeschermd met een code. Ook moet de publicatie worden opgenomen in de doelstelling van de vereniging. Ook verenigingen moeten voldoen aan de overige eisen binnen de privacywetgeving. Zoals de plicht om datalekken te melden en een verwerkingsregister bij te houden inclusief benodigde verwerkersovereenkomsten.

De wetgeving verplicht kerken een privacybeleid op te stellen waar in duidelijke taal wordt aangegeven hoe, waarom en wat zij doen inzake persoonsgegevens. Kerken hebben binnen de wetgeving geen uitzonderingspositie en moeten net als andere verenigingen per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Update 2021: Het EU-VS Privacy Shield is ongeldig verklaard, dit heeft gevolgen voor software uit de VS