Check-in

Snel en eenvoudig mensen inchecken

U zoekt een mogelijkheid om eenvoudig mensen te registreren op een bepaald evenement? Bijvoorbeeld om te registreren welke kinderen bij het kinderwerk aanwezig waren? Of hoeveel personen er iedere keer op uw kringenwerk afkomen? Dan bent u bij kerkSPOT op het juiste adres!

Kinderwerk registratie

Omdat onze kinderen ontzettend kostbaar zijn

Het grote voordeel van een goede registratie van kinderen is dat je tijdens de dienst weet welke kinderen binnen zijn. Na de check-in kan op een labelprinter optioneel een label uitgedraaid worden welke op het kind en/of een tasje geplakt kan worden. Via het check-in systeem is het door een goede registratie ook eenvoudig om contact op te nemen met de ouder(s). Daarnaast is het met het oog op calamiteiten noodzakelijk te weten wie er aanwezig zijn, zodat je zeker weet dat iedereen uit het gebouw is.

Verkrijg meer inzicht

Merk het op wanneer u groeit

In de praktijk blijkt dat een goede registratie bij kinderwerk er ook voor zorgt dat u als gemeente, eerder kunt opmerken wanneer nieuwe gezinnen zich aansluiten. Als een nieuw kind zich meldt, kunt u deze direct registreren, incl. een e-mail-adres en telefoonnummer waarop u de ouder kunt bereiken. Hier zou u later opvolging aan kunnen geven door het gezin welkom te heten in uw gemeenschap, informatie toe te sturen of uit te nodigen voor een info-moment.

U kunt dit natuurlijk helemaal invullen naar wens, zoals u hier als gemeente mee zou willen omgaan.

Multi Toepasbaar

Toepasbaar op meer als kinderwerk alleen

Altijd meer inzicht willen hebben in het kringenwerk dat georganiseerd wordt? Of op hoeveel mensen er op een bijbelcursus afkomen? Gebruik het check-in systeem door bij aanvang een rondje te maken waarbij de leider direct iedereen kan inchecken in zijn/haar groep. Achteraf krijgt de leider in de groep via statistieken inzichtelijk hoe de opkomst is.

Natuurlijk heeft een studie al zin wanneer één iemand komt opdagen en positief geraakt en veranderd wordt! Maar het kan absoluut zinvol zijn om meer inzicht te krijgen in de dingen die we doen, zodat we het goede kunnen vermenigvuldigen.