Beheer uw automatische machtigingen

Ontvang periodiek giften via SEPA Incasso

Ontvangt u regelmatig periodieke giften van donateurs? Zowel van leden als van niet-leden? Hoe zou u het vinden als u deze heel eenvoudig kunt beheren? En dan op zo'n manier dat de informatie direct gekoppeld is aan uw ledenadministratie? Waarbij iedereen direct inzicht heeft in hun eigen geefgedrag? En waarbij u iedere maand automatisch een SEPA Incasso bestand ontvangt die u ter verwerking naar uw bank kunt sturen? En dat allemaal ook nog met een paar drukken op de knop!

Leden en niet-leden

Beheer toezeggingen van leden én niet-leden

U kunt binnen kerkSPOT machtigingen aanmaken voor zowel leden als niet-leden (externe donateurs). Via het management krijgt u een helder overzicht van alle actieve en verlopen machtigingen. Wanneer u een machtiging aan een lid koppelt kan dit lid dit direct inzien in zijn/haar profiel waardoor maximale transparantie geboden wordt. Bij het invullen van de machtiging controleren we direct het IBAN-nummer op geldigheid en vullen we, indien mogelijk, automatisch de juiste BIC in.

Periodiek en eenmalig

Bepaal zelf uw incasso frequenties

U kunt binnen kerkSPOT zelf verschillende frequenties van incasseren aanmaken. Denk aan maandelijks, per kwartaal, per jaar of een andere variant. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmalige incasso uit te voeren. Bijvoorbeeld van mensen die tijdens een speciale samenkomst geen contact geld bij zich hebben, en ook geen bankier-app op hun telefoon hebben. Deze mensen kunnen dan eenvoudig een eenmalige machtiging afgeven en op die manier toch hun gift geven.

Eenmaal per maand kunt u vervolgens een SEPA incasso-batch (laten) aanmaken. Er wordt gekeken bij welke personen er die maand een incasso uitgevoerd mag worden, welke vervolgens in een SEPA Incasso bestand opgenomen worden. Dit bestand kunt u vervolgens naar uw bank sturen, waarna de automatische incasso opdracht verwerkt wordt.

Inzichtelijk voor uw gevers

Biedt transparantie naar uw donateurs

Uw donateurs kunnen binnen hun eigen online profiel zien welke bedragen via automatisch incasso worden geïncasseerd. Ze zien de datum waarop hier toestemming voor gegeven is, en met welk kenmerk de incasso wordt uitgevoerd. Een donateur heeft ook de mogelijkheid zelf eenvoudig de machtiging te wijzigen danwel stop te zetten.

Hiermee communiceert u vertrouwen naar uw donateurs en het scheelt u de nodige administratieve handelingen.