Workflow

Automatiseer uw interne processen

Herkent u dit? Er wordt een formulier op uw website ingevuld die vervolgens per mail ergens binnenkomt. Een vrijwilliger hiermee aan de slag. Iemand wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan de administratie, ingedeeld in een groep, er wordt een mail verstuurd en misschien worden er wel leiders ingeschakeld die een taak moeten uitvoeren. Wat zou u ervan vinden als al deze handelingen voortaan niet meer handmatig hoeven?

Verschillende acties

Ontneem uzelf een hoop werk

In een kerkSPOT Workflow kunt u automatisch iemand toevoegen aan uw CRM of indelen in de juiste groep. U kunt ook een persoon bepaalde tags geven waar u later op kunt filteren. Ook kunt u een of meerdere personen per e-mail op de hoogte brengen, of een specifieke taak insturen bij een van de groepen of bedieningen in uw gemeente. Door een taak op deze manier te definiëren is een lopend proces ook makkelijker te volgen door alle betrokkenen.

NB. De beschikbare acties kunnen per pijler verschillen, u dient hier minimaal kerkSPOT WEB voor te hebben

Conditionele acties

Voer acties onder bepaalde voorwaarden uit

Stel u heeft een formulier waarop iemand zich kan inschrijven voor een cursus. Deze cursus wordt op meerdere locaties gegeven. Daardoor wordt niet iedereen in eenzelfde ledengroep ingedeeld, waardoor verschillende leiders ingelicht moeten worden.

In de workflow kunt u dan een voorwaarde opnemen. Bijvoorbeeld "Als woonplaats = Veenendaal". Op basis van die voorwaarde kunt u een aantal handelingen laten uitvoeren.