kerkSPOT mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft kerkSPOT de plicht om haar klanten:

  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door kerkSPOT worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
  • kerkSPOT vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft kerkSPOT in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens kerkSPOT expliciet om uw toestemming moet vragen.